Orthopedische schoenen worden grotendeels terugbetaald door de mutualiteit. Bij zware voetproblemen (categorie A) dient u zelf 35,50 euro te betalen. Bij lichte voetproblemen (categorie B) is de eigen bijdrage 141,86 euro.

De productie van een paar orthopedische schoenen neemt ongeveer vijf weken in beslag. Bij het eerste paar dient u nog vier weken extra te voorzien om de goedkeuring van de mutualiteit te ontvangen en de leesten te vervaardigen. Dit zijn richttermijnen die licht kunnen afwijken afhankelijk van het werkvolume.

Ja, het model, de kleur, de leersoort en de hakhoogte worden met u besproken. Wij proberen hierbij esthetiek en functionaliteit optimaal te combineren.

Ja, bij elke hernieuwing van een paar orthopedische schoenen dient u opnieuw langs te gaan bij een geneesheer-specialist.

Bij zware voetproblemen (categorie A) hebt u levenslangs recht op één paar orthopedische schoenen per jaar. Bij lichte voetproblemen (categorie B) hebt u recht op één paar orthopedische schoenen per jaar tot u de leeftijd van 65 jaar bereikt hebt. Daarna hebt u recht op één paar orthopedische schoenen om de twee jaar.

Ja, men kan nog orthopedische schoenen aanvragen als men reeds steunzolen kreeg. Vanaf dan moet men echter de keuze maken tussen terugbetaling van een van beiden. Orthopedische schoenen worden in veel gevallen jaarlijks terugbetaald, bij steunzolen is dit één maal om de twee jaar.

U dient langs te gaan bij een geneesheer-specialist (algemeen chirurg, orthopedisch chirurg, reumatoloog, specialist in fysische geneeskunde en revalidatie, neuropsychiater of pediater).

Load More


TOP