De productie van een paar orthopedische schoenen neemt ongeveer vijf weken in beslag. Bij het eerste paar dient u nog vier weken extra te voorzien om de goedkeuring van de mutualiteit te ontvangen en de leesten te vervaardigen. Dit zijn richttermijnen die licht kunnen afwijken afhankelijk van het werkvolume.


TOP